Introducere

Instrumentul de diagnostic EduZWaCE este considerat a fi un instrument util de autoevaluare pentru companii (în special IMM-uri), care le va ajuta să evalueze stadiul circularitătii si să investigheze oportunitățile pentru economie circulară și soluții zero deșeuri, în contextul lor specific. Compania va putea identifica cele mai eficiente oportunități pentru îmbunătățirea modul în care sunt utilizate resursele, creșterea circularității produselor si a deșeurilor, precum și a performanței generale în sustenabilitate.
Pentru a optimiza circularitatea, întregul sistem al afacerii trebuie evaluat într-un mod consecvent; prin urmare, toate nivelurile unei companii sunt evaluate sistematic. Acestea se referă la nivelul operațional (produse, procese de producție), nivelul de management (strategie de afaceri, relații cu actorii din lanțul de valoare și stadiul colaborării cu actorii interesați).

Pentru a surprinde toate oportunitățile și practicile recomandate pentru creșterea circularității proceselor, produselor și a companiei în general, a fost creat Modelul Instrumentului de Diagnostic. Acesta constă în două secțiuni:

Prima secțiune: Oportunități interne, referitoare la :

 • Procese – care au o influență covârșitoare asupra modului în care sunt utilizate resursele, încercând să răspundă la întrebări precum: care este nivelul tehnologiei și al automatizării, care sunt practicile de lucru, cum sunt utilizate materialele, de ce se generează deșeurile;
 • Produse – care merită analizate din perspectiva intensității utilizării resurselor, posibilității de extindere a vieții și a reciclabilității și posibila reproiectare a produselor pentru circularitate crescută.

A doua secțiune: Oportunități externe, referitoare la:

 • Modele circulare de afaceri din perspectiva proiectării circulare, a utilizării optime și a modalităților de recuperare a valorii;
 • Modele de colaborare cu parteneri din lanțul valoric (clienți și furnizori) și alți actori, precum alte industrii, autorități locale și guvern.

Puteți descărca Manualul de utilizare al Instrumentului de Diagnostic și un exemplu practice aici:

O versiune excel a instrumentului este deasemenea disponibilă cu documentația aferentă . Întregul pachet poate fi descărcat aici:

Proces - Prioritizare
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Planificare și monitorizare Puțin important
Foarte important Personal și instruire Puțin important
Foarte important Tehnologie și digitalizare Puțin important
Foarte important Utilizarea resurselor și logistica deșeurilor Puțin important
Foarte important
Proces - Întrebări:

Compania are o persoană dedicată (manager de deșeuri) responsabilă de practicile de gestionare a deșeurilor, inclusiv prevenirea deșeurilor și aspecte de minimizare și circularitate.

Compania stabilește obiective de gestionare a deșeurilor și / sau a circularității și le monitorizează, analizează și evaluează în mod regulat.

Compania are programe de planificare și întreținere tehnologică pentru a reduce cantitatea de deșeuri și a minimiza defectele și pierderile.

Compania folosește materiale de intrare alternative (de ex. Materiale regenerabile, cu materiale secundare, apă reciclată, energie regenerabilă etc.).

Compania a introdus o regulă „first in first out” și urmărește în mod regulat datele de expirare ale stocului de resurse materiale.

Compania investighează modul în care deșeurile generate ar putea fi utilizate fie pe plan intern, fie de o altă companie ca produs secundar.

Sunt instalate automatizări și control, precum și sisteme informatice și digitale adecvate pentru a sprijini minimizarea deșeurilor și circularitatea companiei.

Compania educă regulat angajații pentru ale spori gradul de conștientizare în ceea ce privește minimizarea deșeurilor, separarea deșeurilor și aspectele de circularitate.

Produse - Prioritizare
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Durata de viață a produsului Puțin important
Foarte important Reutilizarea și reciclarea Puțin important
Foarte important Consum de materiale și logistică Puțin important
Foarte important Consumul de energie și apă Puțin important
Foarte important
Produse - Întrebări:

Sunt proiectate produsele companiei astfel încât durata de viață să fie optimizată (de exemplu, materiale durabile, design atemporal, modularitate, poibilitatea de actualizări, relații puternice dintre utilizatori și produse).

Produsele companiei pot fi ușor întreținute și reparate (de exemplu, demontarea ușoară, disponibilitatea pieselor de schimb și la prețuri accesibile și serviciile de reparații, utilizarea instrumentelor standard, alegerea elementelor de conectare).

Produsele companiei sunt proiectate pentru reutilizare (durabilitate, fără dependență de modă, valoare), recondiționare (vezi linia anterioară) sau remanufacturarea (tehnologie stabilă, actualizare, logistică inversă).

Produsele companiei sunt concepute astfel încât să poată fi reciclate / compostate cu ușurință la sfârșitul vieții (varietatea și compatibilitatea materialelor, fără contaminanți, ușurința de demontare etc.)

Compania ia în considerare aspectele de circularitate ale logisticii și ambalajelor (de exemplu, ambalaje reutilizabile, logistică inversă, eficiența transportului prin dimensionarea corespunzătoare a produsului).

Compania evaluează (și minimizează) consumul de materiale aferente întregului ciclu de viață al produsului (de exemplu, fără supradimensionare, reducere sau fără ambalaje).

Compania evaluează (și minimizează) consumul de energie aferent întregului ciclu de viață al produsului.

Compania evaluează (și minimizează) consumul de apă aferent întregului ciclu de viață al produsului.

Model de afaceri - Prioritizare
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Practici de management Puțin important
Foarte important Modele de design circular Puțin important
Foarte important Utilizare optimă Puțin important
Foarte important Recuperarea valorii Puțin important
Foarte important
Model de afaceri - Întrebări:

Compania are un plan de implementare a economiei circulare?

Compania oferă instruire în domeniul economiei circulare?

Ia modelul de afaceri al companiei în considerare produsele circulare (adică produsele concepute pentru sfârșitul vieții, făcându-le ușor de întreținut, reparat, actualizat, renovat sau refaborat).

Produce compania dvs produse cu durată ridicată de viată, cu niveluri ridicate de garanții și servicii și un preț ridicat?

Compania oferă materiale consumabile, piese de schimb și suplimente pentru a sprijini ciclul de viață al produsului de lungă durată?

Compania oferă acces la produs în locul produsului în sine, păstrând în același timp proprietatea asupra produsului? Aceasta ar putea fi o combinație de produs și servicii, ceea ce înseamnă că un singur utilizator folosește produsul (leasing, închiriere).

Compania recuperează componente și materiale și le folosește în procesele sale?

Transformă compania deșeurile în materii prime? Venituri suplimentare pot fi create prin munca de pionier în tehnologia de reciclare.

Colaborare - Prioritizare
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Colaborare internă Puțin important
Foarte important Colaborarea în industrie Puțin important
Foarte important Colaborarea clientului Puțin important
Foarte important Colaborarea guvernului Puțin important
Foarte important
Colaborare - Întrebări:

Există inițiative interne pentru identificarea soluțiilor circulare referitoare la procese, produse sau modele de afaceri?

Există inițiative referitoare la utilizarea în comun a echipamentelor și resurselor companiei cu alte companii?

Colaborează compania cu unități de cercetare și dezvoltare sau experți, pentru identificarea soluțiilor circulare care se referă la procese, produse sau model de afaceri?

Colaborează compania cu clienții finali sau corporatii pe teme privind economia circulară?

Explorează compania interesul clienților pentru soluțiile cu economie circulară pentru produsele sale?

Se angajează compania in discutii cu furnizori pentru a crește aprovizionarea pe baza principiilor economiei circulare?

Se angajeaza compania în discuții cu investitori / finanțatori externi pe teme privind economia circulară?

Se angajează compania în discuții cu factorii de decizie pentru a sprijini tranziția la o economie circulară?

Analiza calitativă

În acest tabel este evaluat echilibrul dintre performanța dvs. curentă evaluată din punct de vedere calitativ și importanța unui anumit aspect pe care l-ați furnizat. Codificarea culorilor evoluează treptat de la roșu la verde în funcție de rezultat. Importanța unui aspect ar trebui să se potrivească cu o performanță bună din perspectiva calitativă și invers. În cazul în care nu se potrivesc, utilizatorul poate trece indicatorul mouse-ului peste rezultat și poate fi informat despre motivul pentru care rezultatul este dezechilibrat.

Întrebare calitativă
Scor calitativ
Ponderea întrebării calitative
Zona
Proces
Compania are o persoană dedicată (manager de deșeuri) responsabilă de practicile de gestionare a deșeurilor, inclusiv prevenirea deșeurilor și aspecte de minimizare și circularitate.
Personal și instruire
Compania stabilește obiective de gestionare a deșeurilor și / sau a circularității și le monitorizează, analizează și evaluează în mod regulat.
Planificare și monitorizare
Compania are programe de planificare și întreținere tehnologică pentru a reduce cantitatea de deșeuri și a minimiza defectele și pierderile.
Tehnologie și digitalizare
Compania folosește materiale de intrare alternative (de ex. Materiale regenerabile, cu materiale secundare, apă reciclată, energie regenerabilă etc.).
Utilizarea resurselor și logistica deșeurilor
Compania a introdus o regulă „first in first out” și urmărește în mod regulat datele de expirare ale stocului de resurse materiale.
Planificare și monitorizare
Compania investighează modul în care deșeurile generate ar putea fi utilizate fie pe plan intern, fie de o altă companie ca produs secundar.
Utilizarea resurselor și logistica deșeurilor
Sunt instalate automatizări și control, precum și sisteme informatice și digitale adecvate pentru a sprijini minimizarea deșeurilor și circularitatea companiei.
Tehnologie și digitalizare
Compania educă regulat angajații pentru ale spori gradul de conștientizare în ceea ce privește minimizarea deșeurilor, separarea deșeurilor și aspectele de circularitate
Personal și instruire
Produse
Sunt proiectate produsele companiei astfel încât durata de viață să fie optimizată (de exemplu, materiale durabile, design atemporal, modularitate, poibilitatea de actualizări, relații puternice dintre utilizatori și produse).
Durata de viață a produsului
Produsele companiei pot fi ușor întreținute și reparate (de exemplu, demontarea ușoară, disponibilitatea pieselor de schimb și la prețuri accesibile și serviciile de reparații, utilizarea instrumentelor standard, alegerea elementelor de conectare).
Durata de viață a produsului
Produsele companiei sunt proiectate pentru reutilizare (durabilitate, fără dependență de modă, valoare), recondiționare (vezi linia anterioară) sau remanufacturarea (tehnologie stabilă, actualizare, logistică inversă).
Reutilizarea și reciclarea
Produsele companiei sunt concepute astfel încât să poată fi reciclate / compostate cu ușurință la sfârșitul vieții (varietatea și compatibilitatea materialelor, fără contaminanți, ușurința de demontare etc.)
Reutilizarea și reciclarea
Compania ia în considerare aspectele de circularitate ale logisticii și ambalajelor (de exemplu, ambalaje reutilizabile, logistică inversă, eficiența transportului prin dimensionarea corespunzătoare a produsului).
Consum de materiale și logistică
Compania evaluează (și minimizează) consumul de materiale aferente întregului ciclu de viață al produsului (de exemplu, fără supradimensionare, reducere sau fără ambalaje).
Consum de materiale și logistică
Compania evaluează (și minimizează) consumul de energie aferent întregului ciclu de viață al produsului.
Consumul de energie și apă
Compania evaluează (și minimizează) consumul de apă aferent întregului ciclu de viață al produsului.
Consumul de energie și apă
Model de afaceri circular
Compania are un plan de implementare a economiei circulare?
Practici de management
Compania oferă instruire în domeniul economiei circulare?
Practici de management
Ia modelul de afaceri al companiei în considerare produsele circulare (adică produsele concepute pentru sfârșitul vieții, făcându-le ușor de întreținut, reparat, actualizat, renovat sau refaborat).
Modele de design circular
Produce compania dvs produse cu durată ridicată de viată, cu niveluri ridicate de garanții și servicii și un preț ridicat?
Modele de design circular
Compania oferă materiale consumabile, piese de schimb și suplimente pentru a sprijini ciclul de viață al produsului de lungă durată?
Utilizare optimă
Compania oferă acces la produs în locul produsului în sine, păstrând în același timp proprietatea asupra produsului? Aceasta ar putea fi o combinație de produs și servicii, ceea ce înseamnă că un singur utilizator folosește produsul (leasing, închiriere).
Utilizare optimă
Compania recuperează componente și materiale și le folosește în procesele sale?
Recuperarea valorii
Transformă compania deșeurile în materii prime? Venituri suplimentare pot fi create prin munca de pionier în tehnologia de reciclare.
Recuperarea valorii
Colaborare
Există inițiative interne pentru identificarea soluțiilor circulare referitoare la procese, produse sau modele de afaceri?
Colaborare internă
Există inițiative referitoare la utilizarea în comun a echipamentelor și resurselor companiei cu alte companii?
Colaborarea în industrie
Colaborează compania cu unități de cercetare și dezvoltare sau experți, pentru identificarea soluțiilor circulare care se referă la procese, produse sau model de afaceri?
Colaborare guvernamentală
Colaborează compania cu clienții finali sau corporatii pe teme privind economia circulară?
Colaborarea clientului
Explorează compania interesul clienților pentru soluțiile cu economie circulară pentru produsele sale?
Colaborarea clientului
Se angajează compania in discutii cu furnizori pentru a crește aprovizionarea pe baza principiilor economiei circulare?
Colaborare internă
Se angajeaza compania în discuții cu investitori / finanțatori externi pe teme privind economia circulară?
Colaborarea în industrie
Se angajează compania în discuții cu factorii de decizie pentru a sprijini tranziția la o economie circulară?
Colaborare guvernamentală
Evaluare
      Proces Produse Model de afaceri circular Colaborare Potențialul categoriilor de bază Produse Proces Produse Model de afaceri circular Colaborare
 
 
  Proces Produse Model de afaceri circular Colaborare Importanța calculată a categoriilor de bază
 
 
 
 
 
 
Descărcați Rezumatul

Puteți descărca rezumatul evaluării în format PDF, făcând clic pe butonul "Descărcați PDF". PDF-ul este generat automat pe baza selecției dvs. din filele anterioare, prin urmare puteți trimite mai multe formulare și puteți obține raportul rezumat pentru fiecare dintre ele.

      Proces Produse Model de afaceri circular Colaborare Potențialul categoriilor de bază Produse Proces Produse Model de afaceri circular Colaborare