Uvod

Orodje za diagnostiko ZW&CE je koristno orodje za samoocenjevanje podjetij (zlasti za mala in srednja podjetja), ki jim pomaga raziskovati priložnosti za krožno gospodarstvo in rešitve za nič odpadkov v njihovem specifičnem kontekstu. Podjetje lahko opredeli najučinkovitejše priložnosti za izboljšave v smislu krožnosti in splošne trajnostne uspešnosti ter izbere najučinkovitejše točke vzvoda in izvedljive ukrepe, ki vodijo do izboljšanja krožnosti in učinkovite dodelitve omejenih virov.
Za optimizacijo ukrepov in načinov za izboljšanje je pomembno, da se dosledno pregleda celoten sistem podjetja; zato se vse ravni podjetja ocenjujejo sistematično, vključno s fizično ravnjo (proizvodi, proizvodni procesi), tudi z vidika ravni upravljanja (poslovna strategija, odnosi z zainteresiranimi stranmi in status sodelovanja).

Da bi zajeli vse priložnosti in priporočene prakse za zmanjšanje nastajanja odpadkov in povečali krožnost procesov, izdelkov in podjetij na splošno, je bil ustvarjen model orodja za diagnostiko, sestavljen iz dveh sklopov.

Prvi del: Notranje priložnosti, ki se nanašajo na:

 • Procesi – predstavljena z glavnimi praksami, ki vplivajo na njihovo učinkovitost virov: kako se uporabljajo materiali, kako nastajajo odpadki, kakšna je raven tehnologije in avtomatizacije, kakšni so procesi upravljanja, usposabljanje in ozaveščanje osebja ter spremljanje in analiza;
 • Izdelki – kako se upošteva perspektiva uporabe virov, vključno z možnostmi podaljševanja življenjske dobe in recikliranja ter možnim načrtovanjem izdelka po načelih krožnosti.

Drugi del: Zunanje priložnosti, ki se nanašajo na:

 • Krožni poslovni model možnosti z vidika krožnega oblikovanja, perspektive optimalne uporabe in povračila vrednosti;
 • Modeli sodelovanja s partnerji iz vrednostne verige (kupci in dobavitelji) in drugimi akterji, kot so druge panoge in vlada.

Prenesete si lahko Priročnik za Orodje za diagnostiko in tudi Praktični primer:

Na voljo je tudi ne spletna excell različica z pripadajočimi dokumenti. Celotni paket lahko prenesete tukaj:

Proces - Pomembnosti
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Načrtovanje in spremljanje Nepomembno
Zelo pomembno Osebje in usposabljanje Nepomembno
Zelo pomembno Tehnologija in digitalizacija Nepomembno
Zelo pomembno Uporaba virov in logistika odpadkov Nepomembno
Zelo pomembno
Proces - Vprašanja

Podjetje ima določeno osebo (vodja za ravnanje z odpadki), ki je odgovorna za ravnanje z odpadki, vključno z vidiki preprečevanja in minimiziranja odpadkov ter kroženja.

Podjetje postavlja cilje, povezane z ravnanjem z odpadki in / ali krožnimi cilji, ter jih redno spremlja, analizira in ocenjuje

Podjetje ima programe tehnološkega načrtovanja in vzdrževanja za zmanjšanje mase odpadkov in zmanjšanje napak in izgub.

Podjetje uporablja alternativne vhodne materiale (npr. trajnostno pridobljene obnovljive materiale, sekundarne surovine, reciklirano vodo, obnovljivo energijo itd.).

Družba je uvedla pravilo "prej noter, prej ven" in redno spremlja datume trajanja zalog materialnih virov.

Podjetje raziskuje, kako bi lahko nastale odpadke uporabili ali interno ali v kakšnem drugem podjetju kot stranski izdelek.

Avtomatizacija in nadzor ter ustrezni IT in digitalni sistemi so vzpostavljeni za podporo zmanjšanju količine odpadkov in povečanju krožnosti v podjetju.

Podjetje redno izobražuje zaposlene, da bi povečali njihovo ozaveščenost glede zmanjševanja odpadkov, ločevanja odpadkov in vidikov krožnosti.

Izdelki - Pomembnosti
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Življenjska doba izdelka Nepomembno
Zelo pomembno Ponovna uporaba in recikliranje Nepomembno
Zelo pomembno Poraba materialov in logistika Nepomembno
Zelo pomembno Poraba energije in vode Nepomembno
Zelo pomembno
Izdelki - Vprašanja:

Izdelki podjetja so zasnovani tako, da optimizirajo njihovo življenjsko dobo (npr. trpežni materiali, brezčasna zasnova, modularnost, nadgradnje, močan odnos med izdelkom in uporabnikom).

Izdelke podjetja lahko enostavno vzdržujemo in popravljamo (npr. enostavno demontažo, razpoložljivost nadomestnih in cenovno dostopnih delov ter popravila, uporaba standardnih orodij, izbira priključnih elementov).

Izdelki podjetja so zasnovani za ponovno uporabo (trajnost, modna neodvisnost, vrednost), prenovo (glej prejšnjo vrstico) ali predelavo (stabilna tehnologija, nadgradljivost, povratna logistika).

Izdelki podjetja so zasnovani tako, da jih je mogoče ob koncu življenjske dobe enostavno reciklirati / kompostirati (raznolikost in združljivost materialov, ne vsebujejo onesnaževal, enostavnost demontaže itd.)

Podjetje upošteva vidike krožnosti logistike in embalaže (npr. embalaža za večkratno uporabo, reverzna logistika, transportna učinkovitost z ustreznim dimenzioniranjem izdelka).

Podjetje ocenjuje (in minimizira) porabo materialov, povezanih s celotnim življenjskim ciklom izdelka (npr. brez predimenziranja, zmanjšanje ali brez embalaže).

Podjetje ocenjuje (in minimizira) porabo energije, povezane s celotnim življenjskim ciklom izdelka.

Podjetje ocenjuje (in minimizira) porabo vode, povezane s celotnim življenjskim ciklom izdelka.

Poslovni model - Pomembnosti
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Vodstvene prakse Nepomembno
Zelo pomembno Modeli krožnega načrtovanja Nepomembno
Zelo pomembno Optimalna uporaba Nepomembno
Zelo pomembno Obnova vrednosti Nepomembno
Zelo pomembno
Poslovni model - Vprašanja:

Podjetje ima načrt izvajanja krožnega gospodarstva.

Podjetje ponuja usposabljanje v zvezi s krožnim gospodarstvom.

Poslovni model podjetja omogoča krožne izdelke (tj. izdelke, načrtovane do konca življenjske dobe, tako da jih je enostavno vzdrževati, popravljati, nadgrajevati, obnavljati ali predelati).

Podjetje zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelkov z visoko stopnjo jamstev in storitev ter visoko vnaprejšnjo ceno.

Podjetje ponuja potrošni material, rezervne dele in dodatke za podporo čim daljšemu življenjskemu ciklu dolgotrajnega izdelka.

Podjetje zagotavlja dostop do izdelka namesto samega izdelka, hkrati pa ohranja lastništvo izdelka. To je lahko kombinacija izdelka in storitev, kar pomeni, da posamezen uporabnik uporablja izdelek (zakup, najem).

Podjetje ponovno pridobi komponente in materiale ter jih uporablja v svojih procesih.

Ali podjetje odpadke spreminja v surovine? Dodaten prihodek je mogoče ustvariti s pionirskim delom na področju tehnologije recikliranja.

Sodelovanje - Pomembnosti
   
 • 0
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
  Sodelovanje znotraj podjetja Nepomembno
Zelo pomembno Sodelovanje z industrijo Nepomembno
Zelo pomembno Sodelovanje potrošnikov Nepomembno
Zelo pomembno Sodelovanje vlade Nepomembno
Zelo pomembno
Sodelovanje - Vprašanja:

Obstajajo notranje pobude za krožne rešitve, ki se nanaša na procese, izdelke ali poslovni model.

Obstajajo pobude za izmenjavo mnenj in virov podjetja s sosednjimi podjetji.

Podjetje sodeluje z raziskovalnimi in razvojnimi enotami ali strokovnjaki pri iskanju krožnih rešitev, ki se nanašajo na procese, izdelke ali poslovni model.

Podjetje sodeluje s končnimi kupci ali podjetji pri temah krožnega gospodarstva.

Podjetje sledi zanimanju kupcev za svoje izdelke, ki vključujejo rešitve krožnega gospodarstva.

Podjetje sodeluje z dobavitelji za povečanje takšne nabave, ki sledi načelom krožnega gospodarstva.

Podjetje sodeluje z zunanjimi vlagatelji / financerji pri temah krožnega gospodarstva.

Podjetje sodeluje z odločevalci (politiki) za podporo prehoda v krožno gospodarstvo.

Analize kvalitativnih delov

V tej tabeli je ocenjeno ravnovesje med vašo trenutno uspešnostjo v kvalitativnih delih in pomembnostjo določenega vidika, ki ste ga navedli. Barvno označevanje se postopoma spreminja iz rdeče v zeleno glede na vaš rezultat. Visoka pomembnost vidika se mora ujemati z dobro uspešnostjo v povezanem kvalitativnem delu in obratno. V primeru, da se ne ujemata, lahko uporabnik pomakne kazalec miške nad rezultat in dobi obvestilo, zakaj ni uravnotežen.

Kvalitativno vprašanje
Kvalitativni rezultat
Težina kvalitativnega vprašanja
Področje
Proces
Podjetje ima določeno osebo (vodja za ravnanje z odpadki), ki je odgovorna za ravnanje z odpadki, vključno z vidiki preprečevanja in minimiziranja odpadkov ter kroženja.
Osebje in usposabljanje
Podjetje postavlja cilje, povezane z ravnanjem z odpadki in / ali krožnimi cilji, ter jih redno spremlja, analizira in ocenjuje
Načrtovanje in spremljanje
Podjetje ima programe tehnološkega načrtovanja in vzdrževanja za zmanjšanje mase odpadkov in zmanjšanje napak in izgub.
Tehnologija in digitalizacija
Podjetje uporablja alternativne vhodne materiale (npr. trajnostno pridobljene obnovljive materiale, sekundarne surovine, reciklirano vodo, obnovljivo energijo itd.).
Uporaba virov in logistika odpadkov
Družba je uvedla pravilo "prej noter, prej ven" in redno spremlja datume trajanja zalog materialnih virov.
Načrtovanje in spremljanje
Podjetje raziskuje, kako bi lahko nastale odpadke uporabili ali interno ali v kakšnem drugem podjetju kot stranski izdelek.
Uporaba virov in logistika odpadkov
Avtomatizacija in nadzor ter ustrezni IT in digitalni sistemi so vzpostavljeni za podporo zmanjšanju količine odpadkov in povečanju krožnosti v podjetju.
Tehnologija in digitalizacija
Podjetje redno izobražuje zaposlene, da bi povečali njihovo ozaveščenost glede zmanjševanja odpadkov, ločevanja odpadkov in vidikov krožnosti.
Osebje in usposabljanje
Izdelki
Izdelki podjetja so zasnovani tako, da optimizirajo njihovo življenjsko dobo (npr. trpežni materiali, brezčasna zasnova, modularnost, nadgradnje, močan odnos med izdelkom in uporabnikom).
Življenjska doba izdelka
Izdelke podjetja lahko enostavno vzdržujemo in popravljamo (npr. enostavno demontažo, razpoložljivost nadomestnih in cenovno dostopnih delov ter popravila, uporaba standardnih orodij, izbira priključnih elementov).
Življenjska doba izdelka
Izdelki podjetja so zasnovani za ponovno uporabo (trajnost, modna neodvisnost, vrednost), prenovo (glej prejšnjo vrstico) ali predelavo (stabilna tehnologija, nadgradljivost, povratna logistika).
Ponovna uporaba in recikliranje
Izdelki podjetja so zasnovani tako, da jih je mogoče ob koncu življenjske dobe enostavno reciklirati / kompostirati (raznolikost in združljivost materialov, ne vsebujejo onesnaževal, enostavnost demontaže itd.)
Ponovna uporaba in recikliranje
Podjetje upošteva vidike krožnosti logistike in embalaže (npr. embalaža za večkratno uporabo, reverzna logistika, transportna učinkovitost z ustreznim dimenzioniranjem izdelka).
Poraba materialov in logistika
Podjetje ocenjuje (in minimizira) porabo materialov, povezanih s celotnim življenjskim ciklom izdelka (npr. brez predimenziranja, zmanjšanje ali brez embalaže).
Poraba materialov in logistika
Podjetje ocenjuje (in minimizira) porabo energije, povezane s celotnim življenjskim ciklom izdelka.
Poraba energije in vode
Podjetje ocenjuje (in minimizira) porabo vode, povezane s celotnim življenjskim ciklom izdelka.
Poraba energije in vode
Krožni poslovni model
Podjetje ima načrt izvajanja krožnega gospodarstva.
Vodstvene prakse
Podjetje ponuja usposabljanje v zvezi s krožnim gospodarstvom.
Vodstvene prakse
Poslovni model podjetja omogoča krožne izdelke (tj. izdelke, načrtovane do konca življenjske dobe, tako da jih je enostavno vzdrževati, popravljati, nadgrajevati, obnavljati ali predelati).
Modeli krožnega načrtovanja
Podjetje zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelkov z visoko stopnjo jamstev in storitev ter visoko vnaprejšnjo ceno.
Modeli krožnega načrtovanja
Podjetje ponuja potrošni material, rezervne dele in dodatke za podporo čim daljšemu življenjskemu ciklu dolgotrajnega izdelka.
Optimalna uporaba
Podjetje zagotavlja dostop do izdelka namesto samega izdelka, hkrati pa ohranja lastništvo izdelka. To je lahko kombinacija izdelka in storitev, kar pomeni, da posamezen uporabnik uporablja izdelek (zakup, najem).
Optimalna uporaba
Podjetje ponovno pridobi komponente in materiale ter jih uporablja v svojih procesih.
Obnova vrednosti
Ali podjetje odpadke spreminja v surovine? Dodaten prihodek je mogoče ustvariti s pionirskim delom na področju tehnologije recikliranja.
Obnova vrednosti
Sodelovanje
Obstajajo notranje pobude za krožne rešitve, ki se nanaša na procese, izdelke ali poslovni model.
Sodelovanje znotraj podjetja
Obstajajo pobude za izmenjavo mnenj in virov podjetja s sosednjimi podjetji.
Sodelovanje z industrijo
Podjetje sodeluje z raziskovalnimi in razvojnimi enotami ali strokovnjaki pri iskanju krožnih rešitev, ki se nanašajo na procese, izdelke ali poslovni model.
Sodelovanje vlade
Podjetje sodeluje s končnimi kupci ali podjetji pri temah krožnega gospodarstva.
Sodelovanje potrošnikov
Podjetje sledi zanimanju kupcev za svoje izdelke, ki vključujejo rešitve krožnega gospodarstva.
Sodelovanje potrošnikov
Podjetje sodeluje z dobavitelji za povečanje takšne nabave, ki sledi načelom krožnega gospodarstva.
Sodelovanje znotraj podjetja
Podjetje sodeluje z zunanjimi vlagatelji / financerji pri temah krožnega gospodarstva.
Sodelovanje z industrijo
Podjetje sodeluje z odločevalci (politiki) za podporo prehoda v krožno gospodarstvo.
Sodelovanje vlade
Vrednotenje
      Proces Izdelki Krožni poslovni model Sodelovanje Izračunane pomembnosti glavnih kategorij Izdelki Proces Izdelki Krožni poslovni model Sodelovanje
 
 
  Proces Izdelki Krožni poslovni model Sodelovanje Potencial glavnih kategorij
 
 
 
 
 
 
Download Summary

Povzetek vnosa podatkov in izhodnih rezultatov lahko prenesete v obliki PDF, tako da kliknete gumb "Prenesi PDF". PDF se samodejno ustvari na podlagi vaše izbire s prejšnjih zavihkov, zato lahko vnesete več različic in dobite zbirno poročilo za vsako različico vhodnih podatkov.

      Proces Izdelki Krožni poslovni model Sodelovanje Izračunane pomembnosti glavnih kategorij Izdelki Process Izdelki Krožni poslovni model Sodelovanje